استراتژی

گسترش

حرکت در جهت گسترش به بازار تولید قطعات خودرو در عرصه دیگر خودرو سازان (عمدتاً شامل قطعات نیرو محرکه خودرو) و تکمیل فعالیت در زنجیره‌ارزش صنعت، شامل افزایش توان طراحی محصولات و ایجاد توان و امکان ماشین کاری محصولات

توسعه

توسعه ظرفیت کمی و کیفی خطوط تولید چهارگانه موجود در شرکت و توسعه بازار تولید محصولات در خارج از کشور و توسعه ظرفیت وصادراتی فعلی شرکت از طریق بهبود تعامل با مشتریان خارجی و معرفی برون مرزی شرکت در سطحی وسیع تر از وضع موجود

تعامل

ایجاد تعامل مؤثر با بانک‌ها و موسسات‌مالی و نیز سهامداران شرکت (به‌ویژه گروه‌بهمن) در راستای تأمین مالی طرح‌های توسعه ظرفیت تولید از طریق اخذ تسهیلات و افزایش‌سرمایه

محيط‌ زيست

حرکت در راستای کاهش اثرات سوء محيط‌زيستي فعاليت‌هاي شرکت و توسعه توان علمی و فنی و بهره‌وري نيروي‌انساني شرکت

شركت صنايع ريخته گري ايران به عنوان يك شركت تخصصي در سطح بين المللي تلاش مي كند كند با اتكا به سرمايه انساني كارآمد ، متخصص و خلاق خود و نيز حفظ ارتقاء فرهنگ سازماني و ارزشهاي بنيادين ، با در نظر گرفتن نيازهاي حال و آينده ذينفعان ، ضمن تاكيد بر توليد و تامين انواع قطعات و خدمات ريخته گري چدني ، در جهت تامين نيازهاي مشتريان داخلي و خارجي از طريق به كارگيري ظرفيت هاي درون و بيرون سازمان در زنجيره اصلي تامين خودروسازان قرار گيرد و ضمن تاكيد بر حفظ محيط زيست و رعايت اصول صنعت سبز و انجام مسئوليت هاي اجتماعي خود براي كليه ذينفعان به ويژه سهام داران و مشتريان خلق ارزش نموده و با ارائه محصولات جديد با استفاده از تكنولوژي هاي نو همواره به دنبال افزايش سهم بازار و توسعه كمي و كيفي محصولات در سطح ملي و بين المللي مي باشد.

©ICIکلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت صنایع ریخته گری ایران محفوظ می باشد