به روز شده خانه

Construction HTML Template

آگهی مزایده عمومی : فروش زمین شش دانگ ه مساحت تقریبی پنجاه هزار متر مربع در شهر صنعتی کاوه به صورت مزایده :شرکت صنایع ریخته گری ایران در نظر داردیک قطعه زمین به مساحت 50/000 متر مربع با سند شش دانگ به آدرس ساوه شهرک صنعتی کاوه خیابان چهارم منطقه یک شهر صنعتی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

پیام بگذارید

  • آخرین ارسال ها

  • ©ICIکلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت صنایع ریخته گری ایران محفوظ می باشد