گواهینامه ها

گواهي نامه ISO 9001

را به عنوان اولين شركت ريخته گري در ايران از شركت توف راين لند آلمان دريافت نمودنمود

گواهي نامه ISO/TS 16949

از شركت DQS آلمان در سال 1393 تمديد شد (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

گواهي نامه ISO 14001

از شركت DQS آلمان دريافت شد و در سال 1393 تمديد گرديد

گواهي نامه OHSAS 18001

از شركت DQS آلمان دريافت شد و در سال 1393 تمديد گرديد

©ICIکلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت صنایع ریخته گری ایران محفوظ می باشد